İzleyiciler

Blogger tarafından desteklenmektedir.
15 Ekim 2010 Cuma
Mahkemedeki SavunmaTutanaklari Fasizme Karsi Birlesik Cephe
Mahkemedeki SavunmaTutanaklari Fasizme Karsi Birlesik Cephe
Komünist Enternasyonal ile Balkan Komünist
partileri arasında, Komünist Enternasyonalin Yü-
rütme Komitesi ile dolaysız bağlantıyı sağlayan bir
aracı organ niteliğinde olmayan Balkan Komünist
Federasyonunun görevi, bu partilerin bir bütün ola-
rak Balkanları etkileyecek devrimci görevlerini or-
taklaşa ve başarıyla yerine getirmelerine yardımcı
olmaktır. Bu, Balkanlardaki Komünist hareket için ;;.
hayatî önem taşımaktadır ve Balkan Komünist par-
tileri bu federasyonu güçlendirmek, onun çalışma-
larını yoğunlaştırmak için ellerinden geleni yapma-
lılar, Komünist Enternasyonalin bu federasyonu des-
teklemesini sağlamalıdırlar. Bu konuda en ufak çe-
kimserlik, en ufak gecikme büyük zararlara yol aça-
bilin .indir

0 yorum: